Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

11.10.2021

Ubezpieczenia NNW studentów, studentów studiów doktoranckich/uczestników Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2021/2022

KOMUNIKAT KWESTORA

 

Szanowni Studenci i Doktoranci,

 

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2021/2022 ochrona ubezpieczeniowa studentów, studentów studiów doktoranckich/uczestników Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świadczona jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Ubezpieczyciela wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

 

W ramach ochrony ubezpieczeniowej przewidziano dwa pakiety ubezpieczenia:
Pakiet Podstawowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Pakiet Rozszerzony w zakresie NNW, zakażeń sepsą, HIV i WZW.

 

Składkę z tytułu ochrony ubezpieczeniowej należy wpłacać do dnia 15 grudnia 2021 roku za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela pod adresem:

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 

podając kod dostępu dla odpowiedniego Pakietu Ubezpieczenia:

  • Kod dostępu dla Pakietu Podstawowego: fa2aa
  • Kod dostępu dla Pakietu Rozszerzonego: p32jd

 

Wysokość jednorazowej składki za roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, tj. od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., wynosi:

  • Pakiet podstawowy – składka w wysokości 60,00 PLN.
  • Pakiet rozszerzony – składka w wysokości 80,00 PLN.

 

Adres e-mail do kontaktu w sprawie ubezpieczenia: ubezpieczenia@umlub.pl

 

 

W plikach do pobrania dostępne są: informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, instrukcje dotyczące sposobu płatności za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela.

 

ZASTĘPCA KANCLERZA

KWESTOR

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Anna Halkowicz-Sikora

Pliki do pobrania

komunikat_kwestora_-_ubezpieczenie_nnw.pdf

Komunikat Kwestora ws. Ubezpieczenia NNW studentów, studentów studiów doktoranckich/uczestników Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2021/2022

informacje_dot._ubezpieczenia.pdf

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń

instrukcja_zakupu_polisy.pdf

Instrukcja zakupu polisy

owu_edu_plus_2020.pdf

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

ulotka_-_pakiet_podstawowy.pdf

Ulotka - pakiet podstawowy

ulotka_-_pakiet_rozszerzony.pdf

Ulotka - pakiet rozszerzony

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2023