Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tworzą wszyscy studenci Uczelni. Spośród studentów wyłaniana jest na drodze wyborów Rada Uczelniana Samorządu Studentów (RUSS).

 

Do zadań Samorządu należy m.in.:

  1. Obrona praw studenta.
  2. Czuwanie nad sprawami pomocy materialnej.
  3. Wspomaganie inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz naukowych, a także tworzenie instytucji zajmujących się taką działalnością.
  4. Współpraca z władzami UM oraz z samorządami innych uczelni.

 

Każdy student może się dodatkowo zaangażować w życie kulturalne uczelni, działając w różnych organizacjach.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2022