Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Chemia fizyczna

Regulaminy

Materiały

Ćwiczenia laboratoryjne

    I Skrypty

1. Adsorpcja

2. Chromatografia

3. Napięcie powierzchniowe

4. Krytyczne stężenie micelizacji

5. Ekstrakcja

6. Koloidy

7. Emulsje

8. Elektroforeza

9. Kinetyka reakcji chemicznej

10. Ogniwa

11. Roztwory elektrolitów

12. Przewodność elektrolitów

13. Termodynamika

14. Izoterma rozpuszczalności układu trójskładnikowego rozpuszczalników

15. Destylacja

   

II Formularze raportów

1. Adsorpcja

2. Chromatografia

3. Napiecie powierzchniowe

4. Krytyczne stężenie micelizacji

5. Ekstrakcja

6. Koloidy

7. Emulsje

8. Elektroforeza

9. Kinetyka reakcji chemicznej

10. Ogniwa

11. Roztwory elektrolitów

12. Przewodność elektrolitów

13. Termodynamika

14. Izoterma rozpuszczalnosci układu trójskładnikowego rozpuszczalników

15. Destylacja

 

Wykłady

1. Gazy

2,3. Termodynamika

4. Stany materii ciekły i stały

5. Stany materii układy jednoskładnikowe wielofazowe

6 Stany mateii układy wieloskładnikowe jedno i wielofazowe

7. Oddziaływania międzycząsteczkowe

8. Układy dyspersyjne

9. Zjawiska międzyfazowe

10. Kinetyka chemiczna

11. Farmakokinetyka

12. Fakty podstaw mechaniki kwantowej

13. Spektroskopia cząsteczkowa

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2022