Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

06.06.2013

Kurs języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Z okazji zakończenia roku dydaktycznego chcieliśmy wszystkim uczęszczającym kursy j. angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych podziękować za cały rok współpracy. Pragniemy Państwa zawiadomić, że dzięki zgodzie władz Uczelni – Pana JM Rektora Andrzeja Dropa oraz osobistym zaangażowaniu Pani Kanclerz Ewy Abramek kursy te będą dalej kontynuowane od 19 września 2013 do 30 czerwca 2014.

 

Serdecznie zapraszamy osoby nowe. Zajęcia odbywają się w Studium Języków o 15.30, praktycznie każdego dnia. Liczba osób w grupie – 10. Jako że znaczna większość uczestników to osoby z kontynuacji – liczba miejsc dla nowych słuchaczy jest ograniczona, o zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Termin zapisów/potwierdzenia uczestnictwa od 6 czerwca do 15 września 2013 roku.

 

Jak i kiedy się zapisać?

Osoby chętne do kontynuacji prosimy o uregulowanie jednorazowej opłaty do 19 września 2013 roku 380 zł na konto UM. PEKAO SA O/Lublin 96124054971111000050039148 z dopiskiem „kurs j. angielskiego 2013/14”. Jest to opłata za cały kurs – 120 godzin dydaktycznych.

 

Prosimy o wybranie odpowiedniej dla Państwa grupy. Oczywiście przy niedogodności terminowej (nowy plan zajęć) można będzie grupę zmienić. Proszę na pierwsze zajęcia przynieść dokument opłaty i dać swemu nauczycielowi.

 

Korzystamy z renomowanych wydawnictw Oxford University Press (seria English File) i innych wydawnictw (Longman). Na podręczniki, jako uczestnicy, będą mieli Państwo 15% zniżkę.

 

Pragniemy też poinformować nowych słuchaczy, że podręcznik służy, jako główny materiał, do którego dobieramy mnóstwo dodatkowych tekstów i ćwiczeń. Grupę można zmienić na wyższą lub niższą. Szkolenie jest też punktowane w ramach szkoleń ustawicznych.

 

Informację o chęci kontynuowania (tak chcę chodzić na kurs i proszę o rezerwację miejsca na rok 2012-2013 lub zapisania ( proszę o zapisanie na kurs na rok 2012-2013 prosimy przesłać pod adres mailowy piflieger@op.pl lub piotr.flieger@am.lublin.pl. W razie pytań tel +48 603 397 222.

 

Układ grup:

Grupa A – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Upper Intermediate/Advanced wykładowca K. Szczekala

Grupa B – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Advanced wykładowca Anna Wawer

Grupa C – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Intermediate wykładowca Piotr Flieger

Grupa D – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Lower Intermediate wykładowca Maria Różycka

Grupa E – Wtorek 15.30-18 – Grupa Beginner Plus wykładowca Piotr Flieger

Grupa F – Wtorek 15.30-18 – Grupa Advanced wykładowca Maria Różycka

Grupa G – Środa 15.30-18 – Grupa Upper Intermediate wykładowca Anna Wawer

Grupa H – środa 15.30-18 – Grupa Upper Intermediate wykładowca Katarzyna Szczekala

Grupa I – środa 15.30-18 – Grupa Intermediate Plus wykładowca Piotr Flieger

Grupa J – czwartek 15.30-18 – Grupa Advanced/Upper Intermediate wykładowca Anna Wawer

Grupa K – czwartek 15.30-18 – Grupa Intermediate wykładowca Piotr Flieger

Grupa L – czwartek 15.30-18 – Grupa Lower Intermediate wykładowca Maria Różycka

Grupa M – czwartek 15.30-18 – Grupa Advanced wykładowca Anna Goś

Grupa N – piątek 15.30-18 – Grupa Beginner Plus wykładowca Piotr Flieger

Grupa O – sobota 8-10.30 – Grupa Upper Intermediate/Advanced wykładowca Piotr Flieger

 

Dla osób nowych dla celów orientacyjnego rozpoznania własnego poziomu przesyłamy wskazówkę do wybrania właściwej grupy.

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Beginner – (książka czerwona)?
  Nic – nauka od „0”.
 2. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Pre-intermediate – (książka niebieska)?
  Present Simple, TO BE, Articles, can, must, SIMPLE PAST, PRESENT CONT, BE GOING, PRESENT PERFECT.
 3. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate – (książka zielona)?
  To, co powyżej + PAST CONT, Verb+ ing/to+ infinitive, must/have to/mustn’t, 1 okres warunkowy, 2 okres warunkowy, used to, passive voice – podstawowe czasy, PAST PERFECT, początki mowy zależnej.
 4. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Upper INTERMEDIATE –(książka pomarańczowa)?
  To, co powyżej +Action and non-action verbs, PRESENT PERF vs. SIMPLE PAST, PRESENT PERF CONT., can, must, should, 3 okres warunkowy, USED TO, Gerunds and infinitives, mowa zależna całość, Phrasal verbs.
 5. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Advanced – (książka turkusowa)?
  To, co powyżej + pytania w różnych czasach i konstrukcjach (specific, question tags, indirect), narrative tenses, passive voice – all forms and passive construction, future time clauses, FUTURE PERFECT, Past modals, Structures after WISH, relative clauses

 

Życzę przyjemnej nauki w nowym roku szkoleń!

[-TYTUL_NAUKOWY_1465-] [-IMIE_NAZWISKO_LINK_1465-]

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021