Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

19.06.2013

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – [-TYTUL_NAUKOWY_1621-] [-IMIE_NAZWISKO_LINK_1621-] zachęca do zgłaszania się do Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk o przyznanie nagrody za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.

 

Wnioski mogą składać rektorzy wyższych uczelni na podstawie opinii rad wydziałów.

 

Kompletne wnioski powinny zawierać następujące dokumenty:

  • jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej,
  • postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu rozprawy,
  • odbitki publikacji,
  • dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej,
  • opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających, wymienionych w rozdz. II § 2 ust.1 regulaminu nagrody,
  • oświadczenie autora zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona, z wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą.

Rozprawa doktorska przedstawiona do nagrody im. Jana Steffena powinna pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora.

 

Termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2013 roku.

 

Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w regulaminie opublikowanym na stronie PAN.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021