Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

17.06.2013

Finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informuję, że do 16 września 2013 roku można ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w ramach następujących konkursów Narodowego Centrum Nauki:

  1. MAESTRO 5 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  2. HARMONIA 5 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  3. SONATA BIS 3 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Szkice projektów prosimy składać w Dziale Nauki do dnia 16 sierpnia 2013 roku.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021