Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

29.08.2013

Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii, który odbędzie się 20 września 2013 roku w Łodzi, w ramach Bioeconomy Week.

 

Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowo-gospodarcza, będąca jednocześnie platformą pozwalającą na budowanie bliskiej, efektywnej, opartej na wzajemnych korzyściach współpracy biznesu, nauki i samorządu w zakresie bioekonomii.

 

 

Celem II Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii jest:

  1. Inwentaryzacja aktualnego stanu Bioekonomii i wypracowanie rekomendacji, które wzmocnią proces jej tworzenia w Polsce i Europie.
  2. Wypracowanie rekomendacji w zakresie specjalizacji regionu w technologiach Bioekomii.

 

Zapraszając do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii, organizotorzy zwracają uwagę na to, że podjęcie ukierunkowanych i konkretnych działań z zakresu gospodarki, ochrony środowiska i jakości pod względem społecznym pozwoli na wypracowanie bardziej zrównoważonych i efektywnych modeli produkcji, konsumpcji, rozwoju i stylu życia.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową: www.bioekonomia.lodzkie.pl.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Kinga Gołębiewska
tel.: +48 42 291 97 52

bioekonomia@lodzkie.pl

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022