Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

09.09.2013

Rekrutacja na niestacjonarne studia I stopnia: kierunek pielęgniarstwo i położnictwo

Informujemy, że został przedłużony termin postępowania rekrutacyjnego na niestacjonarne studia I stopnia (tzw. „pomostowe”) na kierunek pielęgniarstwo i położnictwo.

 

Nowy terminarz rekrutacji:
9 – 22 września 2013 roku – rejestracja elektroniczna kandydatów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
25 września 2013 roku – rozmowa kwalifikacyjna
26 września 2013 roku – wywieszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na I rok studiów
27 i 30 września 2013 roku – składanie dokumentów przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych

O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia tzw. pomostowe mogą ubiegać się osoby, które legitymują się świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia oraz pozostają w zatrudnieniu i ukończyły:

  1. w przypadku pielęgniarek:
    1. pięcioletnie liceum medyczne,
    2. dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną.
  2. w przypadku położnych:
    1. dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną.

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022