Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

23.09.2013

Lubelska Doroczna Nagroda Naukowa im. Prof. Edmunda Prosta

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 listopada 2013 roku Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyjmuje wnioski o przyznanie Dorocznej Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta.

 

Nagroda przyznawana jest corocznie lubelskim naukowcom za osiągnięcia naukowe w ciągu roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września roku następnego. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z odpowiednią motywacją i materiałem dowodowym, można składać do sekretariatu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Wnioski będą przedstawiane do rozpatrzenia i akceptacji przez Kapitułę, a nagroda będzie przyznana do 15 grudnia 2013 roku przez Zarząd Główny LTN. Do nagrody nie może być przedstawiona praca wyróżniona już inną nagrodą.

 

Nagroda, indywidualna lub zespołowa, przyznawana jest za następujące osiągnięcia:

  • pracę badawczą, cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi,
  • publikację książkową lub monografię, mającą szczególną wartość poznawczą i cechującą się oryginalnością treści i formy,
  • wynalazki lub udoskonalenia techniczne, cechujące się oryginalnością i szczególną wartością.

 

Nagrodę przyznaje się w formie dyplomu i kwoty pieniężnej.

 

Kapituła Nagrody może przedstawić w wyniku postępowań konkursowych wniosek o przyznanie, poza Doroczną Lubelską Nagrodą Naukową, wyróżnienia honorowego pn. Sertum Scientificum Lublinense lub Sertum Pro Litteris Lublinense, za znaczące i wartościowe osiągnięcie naukowe.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Lubelskiej Dorocznej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta.

 

Dane kontaktowe:

Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Plac Litewski 2

20-080 Lublin
tel./fax: +48 81532 1300

e-mail: biuro@ltn.lublin.pl

Pliki do pobrania

regulamin_lubelskiej_dorocznej_nagrody_naukowej.pdf

Regulamin Lubelskiej Dorocznej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022