Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

02.10.2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

1 października społeczność medycznej Almae Matris rozpoczęła nowy rok akademicki. W Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zabrzmiało radosne Gaudeamus.

 

Inaugurację poprzedziła Msza święta odprawiona w Kaplicy Szpitalnej p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych SPSK Nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8. Mszę świętą celebrował Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik.

 

Oficjalnego otwarcia uroczystości inauguracji dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop. W swym przemówieniu podkreślił, że dzień inauguracji jest ważnym świętem w życiu uczelni, któremu towarzyszą nowe plany, nadzieje i wyzwania. Wyraził także radość z ugruntowanej pozycji Uniwersytetu, na którą składają się osiągnięcia naukowe pracowników i studentów oraz poprawa bazy dydaktycznej i naukowej. Społeczności uniwersyteckiej podziękował zaś za pracę dla dobra uczelni i złożył życzenia na nowy rok akademicki.

 

Swą obecnością uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaszczycili m.in.: Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Tajlandii Bansarn Bunnag wraz z małżonką, Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej abp Abel, posłowie siódmej kadencji Sejmu RP: Gabriela Masłowska, Lech Sprawka, Genowefa Tokarska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, rektorzy lubelskich uczelni wyższych, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, przedstawiciele lubelskich służb mundurowych oraz dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej.

 

Podczas immatrykulacji nowi studenci medycznej Almae Matris ślubowali: „zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętność pracy dla dobra człowieka, dbać o godność studenta oraz dobre imię szkoły, darzyć szacunkiem nauczycieli akademickich, dbać o dobro pacjentów, zachować tajemnicę lekarską i zawodową, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz przepisów obowiązujących w Uczelni”. Przedstawiciele pierwszych lat studiów z rąk Prorektor do Spraw Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Jodłowskiej-Jędrych otrzymali indeksy. Tej podniosłej chwili towarzyszyła pieśń Gaude Mater Polonia w wykonaniu Akademickiego Chóru.

 

Kolejnymi punktami uroczystości inauguracyjnej były wystąpienia przedstawicieli studentów oraz wręczenie pracownikom Uniwersytetu odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień. Wśród nich znalazły się m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi, Medale Złote, Srebrne i Brązowy za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaki za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” oraz statuetka „Sowy” – doroczne wyróżnienie dla „Lidera Cytowań”.

 

Pierwszy w tym roku akademickim wykład pt. „Proces kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym z zachowaniem tytułu lekarza dentysty” wygłosiła prof. dr hab. Teresa Bachanek – Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym.

Galeria zdjęć

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021