Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

10.06.2013

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Akcja promująca zdrowie w środowisku akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

6 czerwca 2013 roku w Auli Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, pod patronatem Jego Magnificencji Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa oraz Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. Ireny Wrońskiej, pt. „Akcja promująca zdrowie w środowisku akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Organizatorami wydarzenia był Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Badań nad Jakością Życia przy Zakładzie Psychologii Stosowanej.

 

Konferencję poprzedziły akcje profilaktyczne zorganizowane przez studentów z Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Jakością Życia przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, które skierowane były do studentów z terenu Lublina. W swoich publicznych wystąpieniach studenci poruszali problemy zdrowotne studentów, takie jak: samobójstwa, sposoby radzenia sobie ze stresem, niedoboru snu oraz problemy zdrowotne wynikające ze stosowania dopalaczy.

 

Program obejmował następujące wystąpienia:

 • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, (Instytut Psychologii KUL), Znaczenie profilaktyki w środowisku akademickim
 • dr hab. Adam Czabański (Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych UM w Poznaniu), Profilaktyka presuicydalna i postsuicydalna wśród studentów
 • mgr Joanna Milanowska (Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie), Nowoczesne formy profilaktyki wśród studentów
 • dr n. med. Bożena Śpila, (Katedra i Klinika Psychiatrii I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie) Profilaktyka zdrowia psychicznego
 • dr hab. Grażyna Kwiatkowska prof. UMCS (Zakład Psychologii  Społecznej UMCS), Patologie społeczne-profilaktyka

 

Sesja studencka

Studenci jako grupa odbiorców oddziaływań  profilaktycznych badania własne:

 • Magdalena Grzegorczyk, Ewelina Firlej, Kinga Górka, Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Agnieszka Kucharska, Anna Kowalczyk, Niedobór snu w życiu studenckim
 • Ewelina Kozłowska, Agnieszka Kuss, Marlena Gozdur, Problem samobójstw wśród studentów oraz ich profilaktyka
 • Aleksandra Drózd-Drozdowska, Agnieszka Bielecka, Iwona Firosz, Zagrożenia wynikające ze stosowania dopalaczy

 

Sesja posterowa

 • Ewelina Firlej Kinga Górka Magdalena Grzegorczyk, Wiedza słuchaczy na temat stresu przed akcją profilaktyczną 
 • Kinga Górka, Magdalena Grzegorczyk, Ewelina Firlej, Wiedza słuchaczy na temat stresu po akcji profilaktycznej
 • Anna Kowalczyk, Agnieszka Kucharska, Niewłaściwa organizacja czasu problemem młodzieży akademickiej
 • Agnieszka Kuss, Marlena Gozdur, Ewelina Kozłowska, Opinie i stosunek studentów wobec profilaktyki zachowań suicydalnych
 • Marlena Gozdur, Ewelina Kozłowska, Agnieszka Kuss, Postawy studentów wobec zachowańsuicydalnych
 • Iwona Firosz, Aleksandra Drózd- Drozdrowska Agnieszka Bielecka, Wiedza i stosunek słuchaczy do dopalaczy przed akcją profilaktyczną
 • Agnieszka Bielecka, Iwona Firosz, Aleksandra Drózd-Drozdowska, Wiedza i stosunek słuchaczy do dopalaczy po akcji profilaktycznej
 • Eliza Wołoszynek, Joanna Suraj, Stosowanie e-papierosów wśród palących studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

   

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konferencji oraz przyczynili się do zorganizowania wydarzenia.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021