Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

18.01.2016

VI Ogólnorosyjskie sympozjum „Rytm serca i typ regulacji wegetatywnej w ocenie poziomu zdrowia ludności i przygotowanie czynnościowe sportowców”

W dniach 11 i 12 października 2016 roku Instytut Kultury Fizycznej i Sportu Państwowego Uniwersytetu Udmurckiego organizuje VI Ogólnorosyjskie sympozjum z udziałem zagranicznych gości na temat „Rytm serca i i typ regulacji wegetatywnej w ocenie poziomu zdrowia ludności i przygotowania czynnościowe sportowców”.

 

Zakres tematyczny obrad obejmuje zagadnienia teorii i praktyki zastosowania metod analizy zmienności rytmu serca (ZRS) oraz wykorzystania metod analizy ZRS w różnych dziedzinach nauki (fizjologia, medycyna sportowa i kosmiczna). Szczególne miejsce zajmie ocena standaryzacji badań ZRS na tle osiągnięć światowych.

 

Komitet Organizacyjny i Programowy pokłada nadzieję, że sympozjum przyczyni się do rozszerzenia wzajemnych kontaktów naukowych i stanie się impulsem do dalszych badań i ich zastosowania w praktyce. Nasze sympozjum jest częścią planu sympozjów i konferencji naukowych pod patronatem Ministerstwa Szkolnictwa i Nauki Federacji Rosyjskiej.

 

Przewidujemy uczestnictwo uznanych rodzimych i zagranicznych naukowców i młodych badaczy zajmujących się powyższą problematyką.

 

Wyniki sympozjum zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych wraz z nadaniem numeru ISPN. Materiały zjazdowe będą dostępne na portalu elektronicznym Uniwersytetu Udmurckiego.

 

 

Więcej informacji publikujemy w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

sympozjum_-_informacje.odt

VI Ogólnorosyjskie sympozjum „Rytm serca i typ regulacji wegetatywnej w ocenie poziomu zdrowia ludności i przygotowanie czynnościowe sportowców”

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021