Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

02.02.2016

XV „Bal na… 47 chromosomów”

XV „Bal na… 47 chromosomów”

W dniu 30 stycznia 2016 roku odbył się coroczny, już XV integracyjny bal karnawałowy dla dzieci niepełnosprawnych. Hala sportowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gościła ponad 270 dzieci ze schorzeniami genetycznymi i wadami wrodzonymi. Dzieciom towarzyszyli rodzice i ich rodzeństwo. Mikołaj rozdawał prezenty. Było mnóstwo zabawy, radości i uśmiechu.

 

Organizatorami XV „Balu na… 47 chromosomów” byli dr hab. Anna Bogucka-Kocka z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką i prof. UM Janusz Kocki z Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Lublinie oraz pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dzięki życzliwości Władz Uczelni i kierownictwa Hali Sportowej chore dzieci mogły przeżyć niezapomniane chwile radości. Dzięki wieloletniemu wsparciu organizacyjnemu pań: dr n. med. Joanny Biegalskiej i mgr Danuty Laskowskiej z Sekcji ds. Socjalnych dzieci mogły tańczyć w pięknie udekorowanej sali.

 

Słodycze i maskotki dla dzieci niepełnosprawnych podarowali studenci, doktoranci i pracownicy naszej Uczelni. Napoje zimne i gorące oraz słodycze uczestnicy Balu otrzymali dzięki wsparciu NSZZ „Solidarność” UM w Lublinie.

 

Zbiórkę darów dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowała również młodzież ze szkół: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Lublinie (koordynatorzy: mgr Izabela Harasymiak-Krzyżanowska, mgr Agnieszka Sidorowska i dyrektor placówki mgr Elżbieta Nawrot), Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku (koordynator mgr Katarzyna Mądrachowska), Gimnazjum im. św. St. Kostki w Lublinie (koordynatorzy: nauczyciele – mgr Marzena Turek i mgr Magdalena Malec), Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii (koordynatorzy: dyrektor mgr Anna Myszak, mgr Joanna Kotuła, mgr Agnieszka Chodara, mgr Małgorzata Kozłowska), I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie (koordynator Adam Gumieniczek) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach (koordynator: dyrektor mgr Elżbieta Wirga).

 

W organizacji imprezy pomagali również studenci z SKN Genetyki Klinicznej, pracownicy i doktoranci Zakładu Genetyki Klinicznej oraz Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką naszej Uczelni.

 

W tym roku w rolę Mikołaja wcielił się ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kiciński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

W doskonały nastrój karnawałowy wszystkich uczestników Balu wprowadziły panie Adelina Gierszoń i Emilia Kmieć z Agencji Artystycznej „Fanfara” w Lublinie. Chore dzieci mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i trampoliny, które udostępnił pan Filip Gierszoń z Agencji Artystycznej „Fanfara” w Lublinie.

 

Fantastyczna atmosferę Balu, liczne zabawy i konkursy prowadziły współpracujące z nami od wielu lat panie mgr Sylwia Kleszcz i mgr Agata Król z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

 

Zabawę uświetnił występ zespołu wokalnego złożony z uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży pod kierunkiem pana Andrzeja Wierzchowiaka.

 

Oprawę światła i dźwięku zapewnił pan Paweł Jędrzejewski, obsługę szatni zapewnili państwo: Anna Greczkowska, Radosław Płandowski i Krystyna Żmuda, a ochronę imprezy pan Zenon Matras.

 

W imieniu dzieci, organizatorzy XV „Balu na… 47 chromosomów” składają wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji serdeczne podziękowania za dar serca, życzliwość i bezinteresowną pomoc.

 

 

 

Dr hab. n. farm Anna Bogucka-Kocka, p.o. Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką

Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM, Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021