Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

29.11.2016

Warsztaty chirurgiczno-anatomiczne

Warsztaty chirurgiczno-anatomiczne, które odbyły się w  24 listopada 2016 roku to wynik międzynarodowej współpracy pomiędzy Zakładem Anatomii Prawidłowej i Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedrą Patologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie.

 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Dropa, Ambasadora Holandii w Polsce Pana Rona J.P.M van Dartel, Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Spotkanie towarzyszyło Konferencji Naukowej „Genetyka Nowotworów”.

 

Już po raz drugi Zakład Anatomii Prawidłowej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Dziekana prof. dr hab. Ryszarda Maciejewskiego mógł pochwalić się wysokim poziomem merytorycznym warsztatów prowadzonych przez międzynarodowy zespół wykładowców. W tym roku tematyka spotkania skupiała się wokół problemu raka piersi. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: prof. Paul van Diest (Utrecht), dr Wendy de Leng (Utrecht), prof. Johan Offerhaus (Utrecht), dr Mette Offerhaus (Utrecht), prof. Barbara Madej-Czerwonka (Lublin), prof. Ryszard Maciejewski (Lublin), prof. Wojciech Polkowski (Lublin), prof. Agnieszka Kołacińska (Łódź), dr hab. Grzegorz Staśkiewicz (Lublin), dr Bogumiła Ciseł (Lublin), dr Małgorzata Jankiewicz (Lublin), dr Andrzej Kurylcio (Lublin), dr Jerzy Mielko (Lublin) oraz dr Robert Sitarz (Lublin).

 

Celem spotkania było przypomnienie podstaw anatomii i topografii gruczołu piersiowego oraz wymiana informacji na temat nowych technik diagnostycznych, molekularnych i leczniczych stosowanych w raku piersi. Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny i cieszyło się dużym zainteresowaniem lekarzy specjalizujących się w dziedzinach chirurgii ogólnej, onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej. Program warsztatów był adresowany do młodych lekarzy, którzy szukają możliwości połączenia wiedzy praktycznej i teoretycznej, i chcą się uczyć od najlepszych w swoich dziedzinach.

 

W  teoretycznej części spotkania omówiona została problematyka raka piersi. Przypomniano podstawy embriologii, anatomii i topografii gruczołu piersiowego oraz dołu pachowego, omówiono proces diagnostyczny, w którym podkreślono rolę patologa, genetyka molekularnego i radiologa. Na koniec prelegenci skupili się na omówieniu szczegółów z zakresu chirurgii piersi, terapii systemowej i radioterapii w świetle wyników najnowszych badań naukowych.

 

Centralny punkt spotkania stanowiły zajęcia praktyczne przeprowadzone przez specjalistów na zwłokach ludzkich. Uczestnicy podzieleni na małe grupy trenowali podstawowe techniki operacyjne.

 

Dodatkową atrakcją była możliwość ćwiczenia biopsji mammotomicznej wspomaganej próżnią na materiale zwierzęcym.

 

Punkt kulminacyjny spotkania stanowił ,,Fire-place lecture: Digital pathology in breast cancer” przeprowadzony przez prof. van Diesta oraz  prof. Offerhausa, podczas którego rozmawiano na temat dalszej współpracy między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie. 

 

Warsztaty okazały się wielkim sukcesem, a ich uczestnicy zadeklarowali chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach, które – mamy nadzieję – dalej będą kontynuowane. 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021