Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2017

10.01.2017

Stypendia naukowe MNiSW – XII edycja konkursu

Dział Nauki informuje o możliwości składania wniosków o stypendia naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane pracownikowi jednostki naukowej prowadzącemu działalność badawczo-rozwojową, który w roku składania wniosku kończy nie więcej niż 35 lat i nie był laureatem tego konkursu.

 

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę m. in.:

  • dorobek naukowy w okresie ostatnich 4 lat,
  • udział w realizacji projektów międzynarodowych,
  • staże i stypendia zagraniczne,
  • inne osiągnięcia, w tym nagrody i wyróżnienia.

 

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym od 1 lutego 2017 roku na stronie osf.opi.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 roku. Do wniosku należy dołączyć opinię Rady Wydziału o kandydacie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Nauki w terminie do 28 lutego 2017 roku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSW.

 

Pomocy w przygotowaniu wniosku udziela także Dział Nauki:

Magdalena Podgurniak (tel. 81 448 50 34; e-mail: magdalena.podgurniak@umlub.pl).

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021