Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2017

16.02.2017

Dobiega końca projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie od kwietnia 2012 roku jest Partnerem w Projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”, którego Liderem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Uczelnia realizuje jeden z pięciu projektów wchodzących w skład całego przedsięwzięcia. Celem projektu 4 „Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej” realizowanego przez UM w Lublinie była analiza aktualnej sytuacji w zakresie ryzyka transmisji zakażenia HCV, a pośrednio również innych infekcji krwiopochodnych w placówkach ochrony zdrowia. W ramach projektu dzięki zaangażowaniu doświadczonych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzono badania ankietowe w szpitalach, przychodniach, poradniach i gabinetach stomatologicznych (1580 ankiet popartych obserwacją  – niespotykane dotąd na tak dużą skalę badania epidemiologiczne w Polsce). W drugiej fazie badań w wytypowanych placówkach medycznych pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeprowadzili badania eksperymentalne, które polegały na poszukiwaniu śladów krwi w środowisku pracy personelu medycznego i miejscach pobytu pacjentów.

 

Dodatkowym zadaniem projektu były badania ankietowe (5325 ankiet) wśród studentów 11 uczelni medycznych w Polsce, sprawdzające wiedzę studentów pierwszego i ostatniego roku kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego na temat zakażenia HCV, możliwości transmisji HCV i innych patogenów krwiopochodnych oraz metod jej zapobiegania.

 

W efekcie realizacji projektu 4:

  • zredagowano dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej propozycje udoskonalenia procedur medycznych w placówkach ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii,
  • raport z badań ankietowych w placówkach ochrony zdrowia na temat przestrzegania procedur medycznych,
  • raport z badań wśród studentów uczelni medycznych na temat świadomości zagrożenia i zapobiegania HCV,
  • podjęto prace w celu stworzenia zespołu ds. weryfikacji i aktualizacji programów kształcenia pod kątem zagadnień objętych proj. we współpracy z Departamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia,
  • opracowano wytyczne w sprawie umieszczenia zagadnień dotyczących transmisji patogenów krwiopochodnych w programie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów.

    Obecnie trwają prace nad „Narodową Strategią Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”. W jej opracowanie zaangażowani są eksperci projektu „Zapobieganie zakażenia HCV”, m.in dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie, kierownik projektu 4)

 

W dniach 6 – 7 lutego 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja na zakończenie projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł, Główny Inspektor Sanitarny dr Marek Posobkiewicz oraz Andrej Motyl Ambasador Szwajcarii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentował dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prowadząc panel pt. „Prewencja zagrożeń instytucjonalnych związanych z zakażeniem HCV”.

 

Dyrektor NIZP – PZH prof. Dr hab. n.med. Mirosław J. Wysocki uroczyście podziękował wszystkim Partnerom oraz osobom zaangażowanym w realizację Projektu, wręczając im pamiątkowe tablice. Z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podziękowanie odebrała Pani Kanclerz Ewa Abramek.

 

Zachęcamy do odwiedzenia portalu dotyczącego zagadnień HCV, który powstał w ramach projektu www.jestemswiadom.org

 

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021