Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2017

13.12.2017

I Ranking „Najlepszych Dydaktyków” UM

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013-2022 zawiera działanie 4.1.8 o nazwie „4.1.8 Powiązanie jakości kształcenia z systemem motywacyjnym dla najlepszych dydaktyków, zorganizowanie konkursu Najlepszy Dydaktyk Wydziału i Uczelni”, w ramach realizacji Celu Strategicznego nr 4 „Rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i zapewniania jakości”.

 

W związku z tym Dział Jakości Kształcenia opracował ranking najlepszych dydaktyków na podstawie ankiet studenckich za rok 2016/2017, na podstawie ustalonych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia niżej wymienionych kryteriów:
 

 1. Wiarygodność badania ankietowego powinna być większa niż 30.
 2. Średnia ogólna ocena nauczyciela akademickiego za ostatni rok powinna być większa lub równa 4,95.
 3. Frekwencja studentów w badaniu ankietowym powinna wynosić powyżej 15%.

 

Z każdego Wydziału wyłoniono 5 „Najlepszych Dydaktyków Wydziału” prowadzących przedmioty kierunkowe, którzy uzyskali najwyższe wskaźniki w ramach powyższych kryteriów. Osoby wyróżnione wymieniono w porządku alfabetycznym spośród osób spełniających powyższe kryteria.

 

 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 • dr n. med. Paweł Cisek – Zakład Onkologii
 • dr n. med. Joanna Krzowska-Firych – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
 • dr hab. n. med. Jacek Kurzepa – Katedra i Zakład Chemii Medycznej
 • mgr Katarzyna Naylor – Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
 • lek. med. Marta Wójcicka – Zakład Elektroradiologii

 

 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 • dr n. med. Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
 • dr n. med. Iwona Halczuk – Katedra i Klinika Neurologii
 • lek. med. Marcin Lewicki – Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych
 • lek. med. Aleksandra Walczak – Katedra i Zakład Patofizjologii

*jedna osoba nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych osobowych


 

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 • dr n. farm. Magdalena Hałabiś-Kalinowska – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta – Katedra i Zakład Chemii Leków
 • dr hab. n. farm. Agata Paneth – Katedra i Zakład Chemii Organicznej

 • dr n. farm. Marta Swatko-Ossor – Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii

 • dr n. farm. Marta Ziaja-Sołtys – Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • dr n. o zdr. Paweł Chruściel – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej
 • dr n. med. Bartłomiej Drop – Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej
 • dr n. o zdr. Aneta Kościołek – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej
 • dr n. med. Dorota Kulina – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej
 • dr n. hum. Rafał Patryn – Zakład Etyki i Filozofii Człowieka

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom!

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021