Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2017

18.12.2017

Internacjonalizacja i komunikacja międzykulturowa w szkole wyższej

W dniu 11 grudnia 2017 roku pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wzięli udział w szkoleniu „Internacjonalizacja i komunikacja międzykulturowa w szkole wyższej”.

Z uwag i na fakt, że pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w swojej pracy zawodowej mają kontakt z reprezentantami innych kultur, Władze Uczelni wyszły z inicjatywą zorganizowania szkolenia, którego celem jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania, a także podniesienie świadomości uczestników szkolenia na temat internacjonalizacji oraz jej potrzebie i wyzwania w perspektywie rozwoju i przyszłości na rynku polskim i światowym.

Szkolenie przeprowadziła ekspertka ds. internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej – Joanna Domagała. Od sześciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 roku jest trenerem Systemic University Change Towards Internationalisation, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej dla szkół wyższych.

Internacjonalizacja i... Internacjonalizacja i... Internacjonalizacja i...

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021