Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2017

18.12.2017

Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

ETIUDA 6 – na stypendia doktorskie. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r

 

SONATINA 2 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat1 przed rokiem wystąpienia z wnioskiem2 , lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

 

UWENTURA 2 -  na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.

 

Więcej informacji na stronie NCN.

Wnioski w systemie OSF można udostępnić redaktorowi pomocniczemu w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed zamknięciem naboru w NCN.

Termin naboru wniosków 15 marca 2018 r.

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

448 50 32

448 50 30

448 50 33

 

Zapraszamy do udziału!

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023