Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.12.2020

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego na liście najlepszych badaczy z całego świata

W Rankingu World’s Top 2% Scientists zawierającym nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów, znalazło się 9 naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ranking opracowany został przez jeden z najbardziej znanych uniwersytetów – Uniwersytet Stanforda. Ocenie analityków ze Stanów Zjednoczonych podlegał cały dorobek naukowy badaczy wg indeksu bibliometrycznego, uwzględniając: indeks Hirscha, liczbę cytowań i miejsce na liście autorów.

 

Wykaz prezentuje nazwiska blisko 160 tysięcy naukowców z 22 dyscyplin, z których szczegółowo wyodrębniono 176 dziedzin.

Polska reprezentacja na Liście TOP 2% zawiera 726 nazwisk, w tym z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie według lokaty:

  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski – Katedra i Zakład Patofizjologii
  • prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar – Katedra i Zakład Patofizjologii
  • prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski – Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
  • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Katedra i Zakład Patofizjologii
  • prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała – Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
  • prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska – Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego
  • prof. dr hab. n. chem. Edward Soczewiński – Katedra Chemii
  • prof. dr hab. farm. Monika Waksmundzka Hajnos – Zakład Chemii Nieorganicznej
  • dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski, prof. UM – Zakład Chemii Fizycznej

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021