Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.01.2021

Nowy konkurs sieci ERA-NET NEURON na badania z zakresu zaburzeń neurorozwojowych

Sieć ERA-NET NEURON oraz NCBR zapraszają do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu zaburzeń neurorozwojowych.

 

Zakres konkursu obejmuje badania dotyczące patogenezy, etiologii, podatności i mechanizmów odporności na zaburzenia neurorozwojowe oraz badania kliniczne mające na celu opracowanie nowatorskich strategii zapobiegania, diagnostyki, stratyfikacji pacjentów, terapii i/lub rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych. W ramach realizowanych projektów, polskie zespoły będą mogły uzyskać finansowanie na działania o charakterze badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

 

Wnioskodawcą w konkursie mogą być konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu oraz na stronie NCBR.

 

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) upływa 9 marca 2021 roku o godz. 14:00 CET.

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt z pracownikami Działu Wsparcia Grantowego pod numerem tel. 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021