Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.02.2021

Wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia

Za stołem prezydialnym zasiadają przedstawiciele MZ i JM Rektor UM. Spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z członkami Kolegium Rektorskiego i dyrektorami szpitali...

Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia złożył wizytę w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Spotkał się członkami Kolegium Rektorskiego oraz dyrektorami szpitali klinicznych.

 

Pobyt wiceministra stał się okazją do zaprezentowania możliwości diagnostycznych i zabiegowych realizowanych w placówkach klinicznych.

 

Istotnym elementem spotkania ze Sławomirem Gadomskim był wymiar finansowy inwestycji remontowo-budowlanych, prowadzonych w SPSK 1, SPSK 4 oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.

 

Wiceminister w swoim wystąpieniu przedstawił główne kierunki działalności resortu zdrowia wraz z m.in. takimi dziedzinami jak opieka długoterminowa i geriatria, które znajdą się w obszarze szczególnych zainteresowań resortu. Ponadto min. Gadomski zwrócił uwagę na możliwość wprowadzenia innych rozwiązań organizacyjnych w tym m.in.: dodatku motywacyjnego dla pracowników dydaktycznych uczelni medycznych czy modernizacji bazy dydaktycznej.

 

Sławomir Gadomski wyjaśnił, że ministerstwo będzie szukało także takich rozwiązań, które umożliwią uczelniom medycznym płynne i owocne łączenie funkcji dydaktycznej, naukowej i klinicznej.

 

Podsumowując dyskusję, gospodarz spotkania, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska zapewnił, że rozmowa dała dużo nadziei na nowe możliwości rozwoju w przestrzeniach klinicznej, naukowej, dydaktycznej oraz pod względem partycypowaniu resortu w inwestycjach.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapowiedział stworzenie zespołu do spraw inwestycji oraz inicjowanie mechanizmów i działań umożliwiających sukcesy w procedurach konkursowych.

 

 

Fot. Stanisław Sadowski

Agnieszka Wrońska

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2021