Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.02.2021

Międzynarodowe warsztaty na temat etyki pielęgniarskiej z udziałem przedstawicieli UMLub

Od 24 lutego do 9 czerwca 2021 roku studenci pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wezmą udział w serii międzynarodowych warsztatów online na temat etyki pielęgniarskiej.

 

Warsztaty zorganizowano w ramach Europejskiej Sieci Studentów Pielęgniarstwa, którą od 2013 roku współtworzy SKN Historyków i Etyków Pielęgniarstwa. 

 

W wydarzeniu weźmie udział 32 studentów pielęgniarstwa z siedmiu uczelni, z państw: Polska, Słowenia, Chorwacja, Finlandia, Niemcy i Anglia.

 

Warsztaty będą się odbywać raz w miesiącu, na platformie Teams, a ich tematyka będzie się koncentrować na zagadnieniach: pielęgniarstwo oparte na wartościach, konflikty wartości w opiece nad pacjentem w różnym okresie życia i kondycji zdrowotnej, pandemia COVID-19 i dylematy etyczne z nią związane.

 

Warsztaty poprowadzą nauczyciele reprezentujący uczelnie współpracujące w ramach networku. Gospodarzem tegorocznych warsztatów jest Oulu University of Applied Sciences w Finlandii. Zwieńczeniem cyklu warsztatów ma być spotkanie studentów podczas VII międzynarodowej konferencji studentów pielęgniarstwa w Finlandii, która jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą odbędzie się jesienią 2021 roku.

 

Informacja o przedsięwzięciu i wcześniejszych działaniach podejmowanych przez grupę znajdują się na stronie internetowej International Nursing Ethics.

 

Opiekunami studentów z Polski są: dr hab. Beata Dobrowolska, prof. uczelni oraz mgr Michał Machul.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023