Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.05.2021

Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych

Informujemy o ustanowieniu corocznej „Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych” przyznawanej za najlepszą oryginalną pracę naukową o charakterze twórczym z terenu działalności Oddziału, wykonaną przez młodych pracowników naukowych w roku kalendarzowym poprzedzającym ich przyznanie.

 

Laureaci otrzymają dyplom gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3600 zł.

 

Nabór wniosków skierowany jest do osób spełniających kryterium młodego naukowca wg art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora,
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

 

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia dotychczas nienagradzane, do których zaliczyć można:

  • najlepsze oryginalne prace (twórcze, monografie) opublikowane w krajowy lub zagranicznym czasopiśmie lub wygłoszone w czasie konferencji naukowych,
  • osiągnięcia badawcze,
  • wdrożenie patentu.

 

Termin składania wniosków:

31 lipca każdego roku

 

Sposób składania wniosków:

Wysyłka elektronicznej wersji wniosku wraz ze zgłaszaną pracą w formacie PDF na adres lublin@pan.pl z adnotacją: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021