Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.05.2021

Granty ERC: nabór wniosków w programie Advanced Grants

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do udziału w programie grantowym Advanced Grants, organizowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Będzie to pierwszy nabór dla doświadczonych naukowców w nowej perspektywie finansowej i w ramach nowego Horyzontu Europa.

 

Granty ERC skierowane są do indywidualnych naukowców na różnym etapie kariery badawczej, którzy w ramach realizowanych projektów wcielą się w rolę Principal Investigators i będą realizować i nadzorować własne projekty badawcze w dowolnej dziedzinie naukowej.

 

Advanced Grants są skierowane do doświadczonych naukowców o dużym dorobku, którzy udokumentują swoje dotychczasowe dokonania w dziedzinie nauki z ostatnich 10 lat i zaprezentują ich przełomowy i ambitny charakter. Naukowiec wcielający się w rolę Prcincipal Investigator może prowadzić tylko jeden projekt badawczy ERC w danym momencie. Ważne też, aby był zaangażowany w projekt przynajmniej w wymiarze 30% jego całkowitego czasu pracy.

 

Instytucją goszczącą naukowca i jego zespół musi być podmiot naukowy prywatny lub publiczny znajdujący się na terenie państwa członkowskiego EU lub państwa stowarzyszonego w ramach programu.

 

Granty ERC mogą pokryć do 100% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu, a także obejmują ryczałt w wysokości 25% tej kwoty przeznaczony na koszty pośrednie projektu. Maksymalna wysokość grantu w przypadku Advanced Grants wynosi 2,5 mln EUR na okres 5 lat.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 20 maja do 31 sierpnia 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021