Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.05.2021

Ocena parametryczna jednostek: zadania dla pracowników naukowych

Szanowni Państwo,

 

w związku z ewaluacją działalności naukowej zaplanowaną na 2022 rok przypominamy o konieczności integracji własnego profilu ORCID (Open Researcher and Contributor ID) z kontem w systemie Polska Bibliografia Naukowa oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

 

Działanie to przyczyni się do usprawnienia przepływu danych, pozwoli jednoznacznie zidentyfikować danego autora w bazach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zapewni w przyszłości szybkie pobieranie informacji o jego publikacjach.

 

Do rejestracji indywidualnego konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), a następnie powiązania go ze swoim profilem ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on zobowiązani są pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zatrudnieni na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych, prowadzący działalność naukową oraz doktoranci ze Szkoły Doktorskiej.

 

W październiku 2020 roku JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska wydał w tej sprawie Zarządzenie nr 162/2020.

 

Biblioteka Główna UM udostępniła na swojej stronie internetowej instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces rejestracji i integracji kont, a w razie potrzeby udziela pomocy pod nr tel. 81 448 58 18.

 

Dla procesu ewaluacji jakości działalności naukowej niezbędne jest również oświadczenie pracownika upoważniające Uczelnię do wykazania jego osiągnięć naukowych.

 

Oświadczenie, o którym mowa, stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 24/2021 ws. organizacji i zasad przygotowania danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej 2017-2021.

 

Biblioteka Główna UM rozsyła prośby o uzupełnienie i podpisanie oświadczeń do prac opublikowanych od roku 2017 i bieżących. Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do sekretariatu Biblioteki lub przesłać skan na jeden z adresów mailowych: info@bg.umlub.pl lub orcid@bg.umlub.pl.

 

Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak

 

 

Instrukcja rejestracji i integracji kont

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021