Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.06.2021

Dwie badaczki z UMLub wśród 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Dr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii oraz dr Karolina Okła z Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii zostały laureatkami programu START i znalazły się na liście 100 najzdolniejszych młodych naukowców.

 

Stypendia START są wyróżnieniem dla młodych uczonych, którzy choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Laureaci programu START otrzymają roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

 

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: „Setka nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety. Stanowią one 54% wszystkich laureatów”.

 

 

 

 

Dr Paulina Kazimierczak w pracy badawczo-naukowej zajmuje się tworzeniem nowatorskich biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej oraz oceną ich właściwości biologicznych w warunkach in vitro. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na inżynierii tkankowej.

 

Dr Karolina Okła prowadzi badania dotyczące immunoterapii nowotworów jajnika, których celem jest wyjaśnienie znaczenia i charakteru interakcji pomiędzy rozwojem nowotworu a układem immunologicznym, w szczególności mechanizmem osłabiania funkcji limfocytów T i hamowania ich odpowiedzi przeciwnowotworowej przez komórki nowotworowe.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021