Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.10.2021

Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii (szkolenia online)

Szanowni Państwo!

 

W trosce o podniesienie jakości diagnostyki patomorfologicznej w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się w 2019 roku realizacja projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Głównym celem działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych, poprzez m.in. zwiększenie wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania badań patomorfologicznych i umiejętności kadry zarządzającej w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta, a także wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych w postaci standardów postępowania w zakresie patomorfologii. 

 

W ramach ww. projektu zostały opracowane zestawy standardów organizacyjnych oraz postępowania w diagnostyce patomorfologicznej – Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii oraz standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP). Dokument ten został ogłoszony przez Ministra Zdrowia dniu 24 września br. 

 

W ramach oceny organizacji badań patomorfologicznych została zwrócona między innymi uwaga na postępowanie z materiałem do badania od pobrania do momentu przekazania do zakładu patomorfologii, gdyż jest to kluczowy etap mający wpływ na możliwość wykonania tzw. badań dodatkowych (np. z zakresu technik biologii molekularnej). Zmiana jakościowa w patomorfologii nie dotyczy więc jedynie jednostek diagnostyki patomorfologicznej, ale szerokiego grona podmiotów realizujących oraz korzystających z badań patomorfologicznych. 

 

Aktualnie rozpoczyna się kolejny bardzo ważny etap realizacji ww. projektu polegający na szkoleniach online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii.

 

Szkolenia z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii

 

W trakcie jednodniowego szkolenia omówione będą następujące zagadnienia:

Blok 1: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem

Pierwszy blok tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące omówienia terminologii badań patomorfologicznych.

 

Zgodnie z raportem NIK przed opracowaniem standardów w patomorfologii w roku 2020 w Polsce brakowało jednolitej nomenklatury badań patomorfologicznych oraz zasad ich wykonywania i rozliczeń.

 

W pierwszym bloku wykładów zostaną przedstawione wprowadzone definicje wprowadzonych terminów w zakresie badań patomorfologicznych. 

 

 

Blok 2: badanie patomorfologiczne od A do Z

Zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w 2020 „Standardami/wytycznymi dla zakładów patomorfologii oraz przykładami dobrej praktyki” zostały wprowadzone w Polsce jednolite zasady wykonywania badań patomorfologicznych. Zostały jasno sprecyzowane zasady pobierania materiału w procedurach zabiegowych do różnych typów badań ocenianych przez lekarzy patomorfologów.

 

Wprowadzone rozwiązania zwracają uwagę na istotne etapy nim badanie zostanie przekazane do wykonania w jednostce diagnostyki patomorfologicznej.

 

W trakcie tego panelu uczestnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi aspektami objętymi nowymi rozwiązaniami.

 

 

Blok 3: badanie patomorfologiczne: kontrola jakości, koszty

Wprowadzenie standardów w patomorfologii pozwala na wprowadzanie jednolitych zasad rozliczania kosztów poniesionych na wykonanie badań.

 

W panelu zostaną przedstawione wymagania formalne dla jednostek wykonujących badania patomorfologiczne. Wskazane zostaną elementy rozpoznania patomorfologicznego, które służą wykonaniu badania w pełnym zakresie, to jest niezbędnym do realizacji kolejnych etapów leczenia. 

 

 

Szkolenia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz pracowników podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych. W rzeczywistości osoby spełniające w/w kryterium to:

  • patomorfolodzy (wykonujący codzienną pracę wg wytycznych/standardów)
  • kadra zarządzająca zakładami/pracowniami patomorfologii oraz personel zakładów/pracowni 
  • kadra zarządzająca szpitala, w szczególności: sekcja umów, kosztów, itd. 
  • ordynatorzy, lekarze oddziałów zabiegowych wysyłający materiał na badania patomorfologiczne 
  • lekarze onkolodzy, urolodzy, laryngolodzy, dermatolodzy 
  • pielęgniarki w szczególności naczelne oraz operacyjne

 

Szkolenia poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. Renata Langfort oraz prof. dr hab. Janusz Ryś.

 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021