Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.10.2021

Szkolenie z zakresu pracy z osobami z dysfunkcją narządu wzroku dla nauczycieli akademickich na kierunku Fizjoterapia

Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, w ramach realizacji projektu „Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami, zaprasza nauczycieli akademickich - osoby zatrudnione na stanowisku dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym na kierunku Fizjoterapia do udziału w szkoleniu z zakresu pracy z osobami z dysfunkcją narządu wzroku.

Szkolenie to jest kolejnym działaniem podejmowanym w celu dostosowania kierunku Fizjoterapia do potrzeb osób niedowidzących.

 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz Katedry Fizjoterapii Klinicznej.

 

Więcej informacji w Intranecie.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021