Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.01.2022

Nominacje dla członków Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych

12 stycznia w Auli Audytorium Maximum Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dla członków Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych.

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska wyraził podziękowanie nowym członkom Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych za pracę i udział we wszystkich procedurach przy powstawaniu doktoratów i habilitacji, a także za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i pozyskiwaniu grantów naukowych. JM Rektor podziękował również członkom RNK mijającej kadencji, z których część uzyskała nominację do nowo powołanej Rady Naukowej.

 

 

Do zadań Rady Naukowej w dyscyplinie Nauk Medycznych należy m.in. wyznaczanie kierunków rozwoju działalności naukowej oraz opiniowanie rozwoju naukowego pracowników i spraw związanych z finansowaniem działalności naukowej.

 

Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych:

 1. dr Jacek Baj, prof. ucz.
 2. dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. ucz.
 3. dr hab. Barbara Budzyńska, prof. ucz.
 4. prof. dr hab. Mirosław Czuczwar
 5. prof. dr hab. Stanisław Czuczwar
 6. dr hab. Wojciech Dąbrowski, prof. ucz.
 7. dr hab. Emilia Fornal, prof. ucz.
 8. dr Kinga Gaweł, prof. ucz.
 9. prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
 10. dr hab. Cezary Grochowski, prof. ucz.
 11. prof. dr hab. Ewelina Grywalska
 12. prof. dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 13. prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
 14. prof. dr hab. Andrzej Kutarski
 15. dr hab. Monika Lejman, prof. ucz.
 16. prof. dr hab. Teresa Małecka-Massalska
 17. dr hab. Jolanta Masiak, prof. ucz.
 18. dr hab. Agata Niewczas, prof. ucz.
 19. prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska
 20. prof. dr hab. Wojciech Polkowski
 21. prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz
 22. dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, prof. ucz.
 23. prof. dr hab. Konrad Rejdak
 24. prof. dr hab. Robert Rejdak
 25. prof. dr hab. Jacek Roliński
 26. prof. dr hab. Przemysław Sikora
 27. dr Grzegorz Stanisz, prof. ucz.
 28. prof. dr hab. Andrzej Stepulak
 29. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. ucz.
 30. prof. dr hab. Tomasz Żarnowski

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022