Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

30.06.2022

Jesteśmy UCZELNIĄ LIDERÓW

Dwóch mężczyzn z dyplomami dla uczelni. Dziekani UMLub podczas Gali Finałowej konkursu UCZELNIA LIDERÓW (fot. Organizator)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „UCZELNI LIDERÓW 2022” i znalazł się w gronie laureatów 12. edycji ogólnopolskiego Konkursu wyróżniającego najlepsze polskie uczelnie, które kształcą absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy.

 

Wyniki konkursu ogłoszono podczas Gali Finałowej, która odbyła się 29 czerwca w Warszawie. Naszą Uczelnię reprezentowali dr hab. Paweł Miotła, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz dr Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Lekarsko- Dentystycznego.

 

Oprócz certyfikatu akredytacyjnego nadanego za kształcenie ukierunkowane na rozwój umiejętności liderskich absolwentów i współpracę uczelni z pracodawcami Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał Wyróżnienie Nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia”.

 

Tytuł ten dedykowany jest uczelniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych.

 

Certyfikat „UCZELNI LIDERÓW 2022” dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - dyplom oprawiony w ramkę

Certyfikat „UCZELNI LIDERÓW 2022”
dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia” - dyplom

Wyróżnienie Nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia”
 

 

 

Zdjęcie statuetki „Obywatelska Uczelnia”

Statuetka „Obywatelska Uczelnia”

Fot. Olga Matosiuk, Sekcja ds. Promocji UMLub

 

 

Jak czytamy na stronie Organizatora Konkursu:

Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie i jednostki nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój, wprowadzające na rynek pracy kreatywnych liderów zmiany społecznej. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

 

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
(fot. Organizator)

 

 

Wniosek konkursowy poddany ocenie Komisji Certyfikacyjnej, w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania i jakości kształcenia, przygotowała Sekcja ds. Promocji UMLub.

 

 

Karolina Bojarczuk

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022