Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

20.07.2022

Przedstawiciel naszej Uczelni w Radzie Programowej IGF Polska 2022

20 października 2022 r., już po raz kolejny, odbędzie się doroczny Szczyt Cyfrowy IGF Polska.

 

W tym roku wydarzenie odbywać się będzie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Forum to okazja do wielostronnych i otwartych rozmów związanych z funkcjonowaniem przestrzeni cyfrowej.

 

Szczyt Cyfrowy w Lublinie to kilkuset gości, praktyków i teoretyków, gości najwyższego szczebla, przedstawicieli biznesu, sektora rządowego, NGO, środowisk akademickich oraz organizacji technicznych.

 

Ważne jest dla nas także zainteresowanie polskiej młodzieży i młodych ludzi kwestiami związanymi z zastosowaniem internetu. Organizatorom zależy na większym niż zazwyczaj udziale młodych ludzi w IGF 2022, na kontakcie z uczelniami, zwłaszcza lubelskimi, które pomogą w bieżącej promocji IGF w Lublinie wśród studentów a także rozpropagowują to wydarzenie zarówno online jak i na miejscu.

Zadaniem Szczytu Cyfrowego jest prezentowanie polskiej perspektywy w globalnej dyskusji nad przyszłością przestrzeni cyfrowej i najbardziej aktualnych kwestiach związanych z jej funkcjonowaniem. Szczególnie ważny jest wielostronny dialog włączający możliwie najszersze grupy interesariuszy.

 

Członkowie Rady Programowej IGF Polska: Krzysztof Szubert Przewodniczący KP, Nikodem Bończa-Tomaszewski Exatel, Piotr Dardziński Sieć Badawcza Łukasiewicz, Ks. prof. Stanisław Dziekoński UKSW, Michał Kanownik ZIPSEE Cyfrowa Polska, Prof. Michał Kleiber PAN, Remigiusz Kopoczek NCBiR, Piotr Mazurek KPRM, Jacek Oko UKE, Wojciech Pawlak NASK, Marcin Petrykowski Atende S.A., Aleksander Poniewierski EY, Prof. Robert Rejdak Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin

Rada Programowa IGF Polska

 

 

IGF Polska już od 2016 roku ułatwia współpracę różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem dyskusji dotyczącej zarządzania internetem.

W ramach IGF 2022 zaplanowano obrady w ramach 3 ścieżek tematycznych: Technologie w Służbie Społeczeństwu, Człowiek w Internecie i Forum Legislacji Cyfrowej.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej powołał do Rady Programowej Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2022 prof. Roberta Rejdaka.

 

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji UMLub wspólnie z p. Jarosławem Stawiarskim- Marszałkiem Województwa Lubelskiego oraz p. dr Krzysztofem Żukiem- Prezydentem Miasta Lublin stanowią reprezentację Miasta i Regionu w Radzie Programowej wydarzenia.

 

Więcej informacji na stronie gov.pl.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022