Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

27.07.2022

STAŻ ZA MIEDZĄ – konkurs dla naukowców

Konkurs dedykowany jest naukowcom, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich, mający na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.

 

Czas trwania stażu obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy.

 

W ramach wszystkich edycji konkursu, Grantobiorca może zostać stażystą wielokrotnie, przy czym za każdym razem staż musi odbyć się w innej uczelni wchodzącej w skład ZUL.

 

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w uczelni, w której planuje realizować staż.

 

Zachęcamy do aplikowania!

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej ZUL.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022