Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.09.2022

Nabór wniosków o dofinansowanie do udziału w EuSim Simulation Instructor Course Level 1

Nabór wniosków skierowany jest do nauczycieli akademickich UMLub.

 

Finansowanie udziału w/w szkoleniu będzie mogło być przyznane jedynie osobom, które nie były dotychczas beneficjentami projektu MediQ w zakresie udziału w innym szkoleniu/konferencji zagranicznej.

 

 EuSim Simulation Instructor Course – informacja o szkoleniu

 

 

W wiadomości zgłoszeniowej prosimy przesłać następujące informacje:

  • Tytuł wiadomości email: EUSIM2022
  • Imię i nazwisko
  • Miejsce zatrudnienia – nazwa jednostki dydaktycznej UML
  • Dane kontaktowe: adres email oraz numer telefonu
  • Wypełnioną ankietę zgłoszeniową
  • Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27.09.2022r.

 

Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu podjęta będzie przez komisję rekrutacyjną w oparciu o:

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022