Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.06.2017

Uniwersytet Medyczny w Lublinie UCZELNIĄ LIDERÓW

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

 

„Uczelnia Liderów” oznacza, że – w opinii Komisji Certyfikacyjnej – uczelnia uczestnicząca w Programie stara się kształcić liderów (absolwentów kreatywnych, innowacyjnych, twórczych), wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej oraz inwestuje w innowacje edukacyjne.

 

W ocenie Komisji Certyfikacyjnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie spełnia w stopniu znaczącym wymogi Programu „Uczelnia Liderów”, w odniesieniu do wszystkich kryteriów akredytacyjnych.

 

„Uczelnia zarządzana jest w sposób nowoczesny, spójny, na bazie szerokich analiz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Podejmowane przez nią działania ukierunkowane na edukację praktyczną studentów, rozwijanie współpracy z pracodawcami oraz kreowanie u studentów kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych cechuje wysoki poziom innowacyjności i profesjonalizmu. Ponadto kształci u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne, stara się kształtować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz tendencje tam występujące, dostosowuje treści i metody kształcenia do oczekiwań otoczenia zewnętrznego, w szczególności otoczenia gospodarczego, wdraża nowoczesne, zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, zapewnia udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia, promuje przedsiębiorczość akademicką, dba o to, by przekazywać studentom wiedzę i umiejętności użyteczne na rynku pracy, wspiera innowacje edukacyjne, promuje społeczną odpowiedzialność uczelni oraz aktywnie wspiera rozwój zawodowy i kariery swoich absolwentów” – czytamy w uzasadnieniu.

 

Wyniki tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” ogłoszono podczas Gali Finałowej, która odbyła się 14 czerwca w Warszawie. Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentowała prof. nadzw. dr hab. Hanna Trębacz, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego, która odebrała przyznany certyfikat.

 

Nasz Uniwersytet otrzymał także Wyróżnienie Specjalne „Primus”, które przyznawane jest uczelniom uzyskującym w danej edycji Programu najwyższą liczbę punktów rankingowych.

 

 

Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” - Statuetka Primus

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020