Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.11.2018

Wyniki postępowania konkursowego w ramach przyznawania stypendiów dla młodych naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego

Wyniki postępowania konkursowego w ramach przyznawania stypendiów dla młodych naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2018/2019

 

 

  1. Młodzi naukowcy rozpoczynający lub prowadzący projekt naukowo-badawczy – lista rankingowa

 

Lp.

Nazwisko i imię

Decyzja Komisji Stypendialnej - WFS

1.

dr n. med. Iwona Homa-Mlak

przyznano stypendium

2.

dr n. med. Joanna Kocot

przyznano stypendium

3.

mgr Joanna Golus

przyznano stypendium

4.

lek. med. Karol Rawicz-Pruszyński

przyznano stypendium

5.

dr n. med. Radosław Mlak

przyznano stypendium

6.

dr n. farm. Agnieszka Michalak

przyznano stypendium

7.

dr n. farm. Katarzyna Klimek

przyznano stypendium

8.

dr n. o zdr. Paweł Chruściel

nie przyznano stypendium

9.

dr n. med. Justyna Woś

nie przyznano stypendium

10.

dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska

nie przyznano stypendium

11.

dr n. med. Marcin Czop

nie przyznano stypendium

12.

mgr Wioleta Kowalska

nie przyznano stypendium

13.

dr n. med. Małgorzata Guz

nie przyznano stypendium

14.

dr n. o zdr. Ewa Langner

nie przyznano stypendium

15.

dr n. med. Izabela Zakrocka

nie przyznano stypendium

 

 

  1. Młodzi naukowcy posiadający wybitne osiągnięcia naukowe – lista rankingowa

 

Lp.

Nazwisko i imię

Decyzja Komisji Stypendialnej - WFS

1.

dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

przyznano stypendium

2.

dr n. farm. Radosław Gwarda

nie przyznano stypendium

3.

dr n. farm. Marta Marszałek-Grabska

nie przyznano stypendium

4.

dr n. med. Paulina Krawiec

nie przyznano stypendium

5.

lek. med. Anna Stępniak

nie przyznano stypendium

6.

dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska

nie przyznano stypendium

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019