Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.05.2019

Prof. Grażyna Ginalska uhonorowana odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”

W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, została wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

 

Powyższe wyróżnienie przyznano Pani prof. Grażynie Ginalskiej na wniosek Urzędu Patentowego RP.

 

Odznaki honorowe Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości” wręczono wyróżnionym podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021