Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

05.09.2019

Program PROM – zamknięcie rekrutacji

W nawiązaniu do informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), Dział ds. Funduszy Europejskich informuje, że otwarta rekrutacja przeprowadzona została przed złożeniem wniosku w lutym i marcu 2019.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie opublikowane zostało na stronie uczelni oraz wysłane na uczelniane skrzynki mailowe do doktorantów oraz pracowników.

 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 40 osób i 40 zostało zakwalifikowanych do projektu.

 

Warunkiem udziału w konkursie była proporcja uczestników 80% doktoranci, 20% pracownicy.

 

W związku z powyższym Dział ds. Funduszy Europejskich przygotował wniosek dla 33 doktorantów i 7 pracowników.

 

Rekrutacja do kolejnych naborów w programie PROM prowadzona będzie po ogłoszeniu następnego konkursu przez NAWA.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020