Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.11.2019

Mamy nowych doktorów i doktorów habilitowanych!

Moment rozpoczęcia uroczystości. Widok na scenę oraz gospodarzy uroczystości. Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

21 listopada w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

 

Dyplomy doktora odebrało 59 osób. Do grona doktorów habilitowanych dołączyło zaś 17 naukowców.

 

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki drugiej edycji zorganizowanego pod patronatem JM Rektora konkursu na najlepszą pracę doktorską. Celem konkursu jest promowanie najwyższej jakości prac naukowych oraz wspieranie doktorantów i asystentów naszej Uczelni w ich wysiłkach naukowo-badawczych.

 

Nagrodę główną otrzymała dr Katarzyna Klimek za pracę doktorską pt. „Nowa metoda wytwarzania biokompatybilnego ceramiczno-polimerowego rusztowania kostnego dla medycyny regeneracyjnej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Ginalskiej w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie.

 

Wyróżnieni zostali:

  • dr Tomasz Rejczak, który pracował pod kierunkiem dr hab. Tomasza Tuzimskiego (Zakład Chemii Fizycznej UM w Lublinie)
  • dr Marcin Czop, którego promotorem była prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka (Katedra i Zakład Biologii z Genetyką UM w Lublinie)

 

Gratulujemy!

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020