Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

26.11.2019

Dr hab. Ewelina Grywalska laureatką Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców

Dr hab. Ewelina Grywalska, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej, znalazła się w ścisłej czołówce listy rankingowej laureatów Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

 

Laureatka jest absolwentką kierunku lekarskiego, specjalistą w dziedzinie immunologia kliniczna, autorką i współautorką publikacji naukowych o łącznym współczynniki Impact Factor wynoszącym 155,134 oraz punktacji MNiSW równej 2940.

 

W ciągu ostatnich 4 lat kierowała 1 i była wykonawcą 5 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz kierowała 3 projektami w ramach Działalności Statutowej i finansowania badań młodych naukowców UM w Lublinie.

 

Dr hab. Ewelina Grywalska prowadzi międzynarodowe badania, rozwija współpracę w ramach naszej Alma Mater, jest cenionym dydaktykiem, a także promotorem 4 przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk medycznych. Jest ekspertem w swojej dziedzinie, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, często zapraszana jako prelegent podczas konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, recenzowała wiele prac i projektów.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020