Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

29.11.2019

Rozstrzygnięcie Konkursu na logo Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Logo 70”

W dniu 26 listopada rozstrzygnięty został konkurs na logo Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Komisja Konkursu wyłoniła najlepszą pracę – autorstwa pana Patryka Bartnika, studenta kierunku Farmacja.

 

Na konkurs wpłynęło 19 projektów, z który 9 spełniało wymogi regulaminu, w tym wymóg dostarczenia plików graficznych w formacie wektorowym.


Komisja obradowała w składzie: Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, Kwestor Teresa Tyzo oraz graficzka Katarzyna Flor - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni. Podczas oceny prac Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność wizualną i estetyczną, oryginalność oraz łatwość zastosowania logo w wielorakich materiałach promocyjnych, wykonanych różnymi technikami, również z zastosowaniem powiększeń i pomniejszeń logo.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zaś zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonym projektem.

 

 

 

 

Fragment opisu znaku graficznego przygotowanego przez autora:

„Cyfra „7” w porównaniu do cyfry „0” posiada grubszą strukturę. Celem tego zabiegu jest podkreślenie 7 dekad istnienia uczelni. Natomiast cyfra „0” swoją delikatniejszą strukturą na pierwszym tle podkreśla pełną rocznicę istnienia uczelni. Gwiazdy symbolizujące 4 wydziały stanowią znak rozpoznawczy uczelni podkreślając ich istotny wkład w funkcjonowaniu całej uczelni. ”

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020