Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.12.2019

III Ranking „Najlepszych Dydaktyków” UM

 

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013-2022 zawiera działanie 4.1.8 o nazwie „4.1.8 Powiązanie jakości kształcenia z systemem motywacyjnym dla najlepszych dydaktyków, zorganizowanie konkursu Najlepszy Dydaktyk Wydziału i Uczelni”, w ramach realizacji Celu Strategicznego nr 4 „Rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i zapewniania jakości”.

 

 

 

W związku z tym Dział Jakości Kształcenia opracował III Ranking Najlepszych Dydaktyków w oparciu o ankiety studenckie za rok 2018/2019, na podstawie ustalonych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przedstawionych poniżej kryteriów:

  • Średnia ogólna ocena nauczyciela akademickiego za ostatni rok powinna być większa lub równa 4,90.
  • Wiarygodność badania ankietowego powinna być większa niż 30.
  • Frekwencja studentów w badaniu ankietowym powyżej 15%.

 

Mając na uwadze, iż frekwencja w badaniu, za rok akademicki 2018/2019, na poziomie Uczelni wyniosła 6%, z każdego Wydziału wyłoniono po jednym nauczycielu akademickim, który uzyskał najwyższe wskaźniki w ramach powyższych kryteriów:

 

 Wydział Lekarsko – Dentystyczny (wcześniej I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym)

  • lek. med. Mateusz Szymański – Zakład Anatomii Prawidłowej

 Wydział Lekarski (wcześniej II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym)

  • dr hab. n. med. Magdalena Woźniak – Zakład Radiologii Dziecięcej

Wydział Farmaceutyczny (wcześniej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej)

  • dr n. farm. Tadeusz Inglot – Katedra i Zakład Chemii Leków

 Wydział Nauk o Zdrowiu

  • mgr Kamil Kuszplak – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020