Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.01.2020

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac oraz uczestnictwa w postaci słuchacza w Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych aspektami związanymi z leczeniem pozaoperacyjnym mięśni, kości, skóry i narządów wewnętrznych.

 

Organizatorzy zapraszają do dyskusji i prezentowania prac dotyczących:

  • porównania leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego,
  • opieki przed- i pooperacyjnej,
  • diagnostyki i leczenia farmakologicznego lub czynnościowego,
  • aspektów  prawnych, psychologicznych i etycznych związanych z podjętym leczeniem.

 

Na Konferencji wygłaszane mogą być prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opisy przypadków klinicznych. Naukowcy będą mogli prezentować je w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim. Abstrakty zostaną opublikowane, a prelegenci otrzymają możliwość zamieszczenia pełnej wersji pracy w punktowanym wydawnictwie. Autorom prac przyznane zostaną liczne nagrody, w tym Grand Prix Konferencji.

 

Celem organizatorów jest stworzenie forum dyskusyjnego zarówno dla ortopedów, chirurgów, reumatologów, fizjoterapeutów, farmakologów oraz specjalistów z innych dziedzin, jak i dla grona studenckiego.

 

Konferencja odbywa się m.in. pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiej Akademii Nauk. Konferencja spełnia wymogi „Ustawy 2.0”.

 

Rejestracja jest możliwa do 1 marca 2020 roku.

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia.

 

Komitet Organizacyjny
Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

tel.: 791 592 958

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020