Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.01.2020

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w projekcie MISTRZOWIE DYDAKTYKI

Dział Projektów informuje o trwającym naborze ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

 

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich:

 

  • w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London) w celu odbycia 10-15 dniowego szkolenia (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),
  • w przetestowaniu wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego w maksymalnym wymiarze 100 godzin (dodatkowo wynagradzanych),
  • we współpracy przy ewaluacji projektu.

 

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni, którą reprezentują
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1,
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem ds. Funduszy Europejskich: tel. 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020