Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.02.2020

Stypendia dla naukowców w USA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach programu im. Walczaka skierowany do indywidualnych naukowców.

 

Przedmiotem konkursu są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 października 2020 r. ani nie później niż 1 kwietnia 2021 r.

 

Celem wyjazdu może być:

 • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania),
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku goszczącym (job-shadowing),
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej,
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

 

Wymagania wobec Wnioskodawców:

 • prowadzą badania w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych,
 • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami,
 • posługują się biegle językiem angielskim,
 • posiadają zaproszenie z Ośrodka goszczącego,
 • posiadają udokumentowany dorobek naukowy. 

 

Możliwe do sfinansowania jest:

 • stypendium w wysokości 12 000 zł obejmujące koszty utrzymania na każdy miesiąc pobytu w ośrodku,
 • jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

 

Wniosek należy złożyć indywidualnie w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

 

Termin składania wniosków: od 31 stycznia do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

 

Dział Projektów, tel. 81 448 52 96

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020