Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.02.2020

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Komitetach Naukowych PAN

15 naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostało wybranych do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023:

 

Komitet Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos

 

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

prof. dr hab. Janusz Kocki

dr hab. Agata Filip

 

Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

prof. dr hab. Jacek Roliński

 

Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN

prof. dr hab. Grażyna Biała

 

Komitet Nauk Klinicznych PAN

prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

 

Komitet Nauk Neurologicznych PAN

prof. dr hab. Konrad Rejdak

 

Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak

prof. dr hab. Monika Wujec

 

Komitet Rozwoju Człowieka PAN

dr hab. Katarzyna Drabko

prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk

 

Komitet Neurobiologii PAN

prof. dr hab. Waldemar Turski

 

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

dr hab. Zbigniew Marzec

 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

dr hab. Piotr Majcher, prof. UM

 

 

Gratulujemy!

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020