Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

15.02.2021

Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów – Wielkanoc 2021

Propozycja wypłaty świadczeń socjalnych z tytułu Świąt Wielkanocnych 2021

dla emerytów i rencistów UM

 

Związki Zawodowe działające w Uczelni i Komisja Socjalna proponują wypłacenie z ZFŚS emerytom i rencistom Uczelni świadczenia pieniężnego z tytułu świąt, którego wysokość uzależniona byłaby od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, uzyskanego w roku 2020.

 

W 2021r. wysokość świadczenia z uwagi na przedłużającą się pandemią COVID-19 i w związku z tym pogarszającą się sytuacją bytową emerytów/rencistów zostanie podniesiona o 100,00 zł w każdym z pięciu progów dochodowych. Podwyżka zostanie skalkulowana i uwzględniona w Planie Rzeczowo-Finansowym ZFŚS na 2021r.

 

 

Ustala się 5 progów dochodowych:

  • I próg dochodów do 2000,00 zł/na osobę
  • II próg dochodów od 2000,01 zł do 3000,00 zł/na osobę
  • III próg dochodów od 3000,01 zł do 4000,00 zł/na osobę
  • IV próg dochodów od 4000,01 zł do 5000,00 zł/na osobę
  • V próg dochodów od 5000,01 zł/na osobę

 

 

Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów

 

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w:

  • I progu otrzymują – 650,00 zł brutto
  • II progu otrzymują – 550,00 zł brutto
  • III progu otrzymują – 450,00 zł brutto
  • IV progu otrzymują – 350,00 zł brutto
  • V progu otrzymują – 300,00 zł brutto

 

Warunkiem uzyskania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku – zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS.

 

Wnioski należy składać do skrzynki w Collegium w Sekcji ds. Socjalnych UM, Al. Racławickie 1 lub skanem drogą mailową na adres socjalny@umlub.pl

 

Wypłata (pierwszy termin) przewidziana jest na 17 i 18 marca 2021 r.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021