Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

07.12.2021

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 rok

Szanowni Państwo,

 

W związku z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za rok 2021 oraz koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwracam się z prośbą o bezzwłoczne przekazywanie do rozliczenia i zaewidencjonowania dokumentów księgowych dotyczących roku 2021, tj. m.in.:

 

  • faktur potwierdzających dokonane zakupy towarów i usług w kraju i za granicą;
  • faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży;
  • informacji dotyczących konieczności wystawienia not księgowych;
  • rozliczeń dokonanych przedpłat krajowych i zagranicznych;
  • rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników oraz wyjazdów zleceniobiorców, studentów i doktorantów;
  • potwierdzonych dowodów przyjęcia składników majątku na stan Uczelni.

 

Faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży za grudzień 2021 roku należy wystawić i przekazać do Działu Księgowości najpóźniej do 3 stycznia 2022 roku.

 

Termin przekazania dokumentówna poczet których udzielono pracownikowi zaliczki (stałe i jednorazowe):

22 grudnia 2021 roku.

 

Pozostałe dokumenty powinny być dostarczane na bieżąco do jednostek organizacyjnych w Pionie Kwestora w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2022 roku.

 

W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- Genowefa Jaszczak: 81 448 54 17 - Kierownik Działu Księgowości;

- Renata Szaub-Falandysz: 81 448 54 32 - Kierownik Działu Finansowego;

- Iwona Puła: 81 448 54 51 - Kierownik Działu Ewidencji Majątku.

 

 

Za współpracę i terminowe działania z góry dziękuję.

 

 

KWESTOR

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Anna Halkowicz-Sikora

Pliki do pobrania

komunikat_konca_roku_2021_dokumenty.pdf

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 rok

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022