Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

11.05.2021

Świadczenia wakacyjne dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

DOFINANSOWANIA Z ZFŚS DO WYPOCZYNKU LETNIEGO

W 2021 r. DLA PRACOWNIKÓW

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

 

Dofinansowanie uzależnione jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uzyskanego w roku 2020 obliczonego na podstawie zeznania podatkowego PIT.

Rozdzielność majątkowa między małżonkami nie zwalnia z ujęcia przychodów małżonka do wyliczenia progu dochodowego. Jeżeli małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe to należy ująć przychody obojga.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w intranecie.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021