Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

25.10.2021

Komunikat ws. ubezpieczenia OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) zostało wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zawarł Umowę Generalną w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, w szczególności w zakresie przeprowadzenia badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.

 

W związku z tym badacze, którzy składają wnioski do Komisji Bioetycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie eksperymentów medycznych winni we wnioskach w zakresie ubezpieczenia OC wskazywać aktualnie obowiązującą Umowę Generalną Nr 500003502/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Do każdego badania badacz musi posiadać indywidualną polisę.

 

Aby uzyskać polisę należy wypełnić załączony kwestionariusz, wskazać grant w ramach którego jest realizowany eksperyment i przesłać mailem na adres monika.kalan@umlub.pl.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 81 448 50 32.

Pliki do pobrania

kwestionariusz_zglaszania_eksperymentu_med._do_ug_wiener.odt

Kwestionariusz dot. zgłaszania eksperymentu kwalifikowanego do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021